Nasze konferencje

Komunikacja w środowisku naukowym


Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego miało zaszczyt zaprosić  wszystkich zainteresowanych na bezpłatną X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców, zatytułowaną: „Komunikacja w środowisku naukowym”. Wydarzenie odbyło się 8 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŚ, w Sali Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

Do udziału w niej zapraszaliśmy szczególnie studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników oraz archiwistów. Na zgłoszenia wystąpień czekaliśmy do 21.11.2016 r. Chęć wzięcia udziału w Konferencji przekazywano nam przez wysłanie wiadomości na maila: knb.ibin@us.edu.pl
Zgłoszenie zawierało: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz abstrakt (do pół strony).

Organizatorzy zastrzegali sobie prawa do wyboru tekstów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.


Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś

 


Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców zatytułowaną: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś, planowaną na 10 grudnia 2015 roku.

Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie różnych aspektów, związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo narodowe miało za zadanie odpowiedzieć na proponowane pytania i postawić kolejne, ważne dla badań tej problematyki. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.
Kontakt: knb.ibin@us.edu.pl


Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miało zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.:  Biblioteki za granicą: Organizacja – Kooperacja – Inspiracja, która odbyła się 19 listopada 2014 r.

Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, opublikowaliśmy w naukowym periodyku Koła Naukowego Bibliotekoznawców „Nowa Biblioteka”. Na gotowe teksty czekaliśmy do końca grudnia 2014 roku. Za każdym razem prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania materiałów na stronach: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/ oraz http://www.knb.ibin.us.edu.pl/bibliografia-i-przypisy/.Nowoczesne technologie w edytorstwie

 

8 maja 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja pod tytułem „Nowoczesne technologie w edytorstwie”. Wydarzenie, w ramach której odbyły się prezentacje i warsztaty adresowane do wszystkich osób zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w działalności publikacyjnej i wydawniczej.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ i UE w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ. Szczegółowy program znajduje się pod adresem: Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie”.Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt.: Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej.

Proponowane obszary badawcze:
- Społeczny zasięg książki w Polsce – stan przeszły, obecny i perspektywy
- Sfera absencji czytelniczej – cechy społeczno-demograficzne
- Przyczyny i społeczne konsekwencje niskiego poziomu alfabetyzacji Polaków
- Co i kto może pomóc? – rola biblioteki, szkoły i rodziny w doskonaleniu kompetencji czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa polskiego
- Preferencje i wybory czytelnicze współczesnych Polaków – najnowsze tendencje w zakresie społecznej recepcji tekstów literackich i pozaliterackich
- Zmiany dotyczące zakresu pojęć: czytanie – czytelnictwo – czytelnik w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. Od czytelnictwa druków do czytelnictwa e-booków.

Konferencja odbędzie się w 5 grudniu 2013 roku. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na zgłoszenia wystąpień czekamy do 30 listopada pod adresem: knb.ibin@us.edu.pl.

Materiały do pobrania:
Pobierz Program konferencjiInformacja od zadań specjalnych (5 XII 2012)

 

 

Materiały do pobrania:

Pobierz Program

Pobierz Program

Proponowane obszary:

- informacja specjalistyczna
- źródła informacji
- procesy informacyjne
- nauka o informacji
- informacja biblioteczna, bibliograficzna, faktograficzna
- informacja na usługach nauk
- inne


Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać? (6 XII 2011)

Koło Naukowe po raz kolejny zorganizowało Studencką Konferencję Naukową Bibliotekoznawców.

Obszary badawcze:

- jakość usług bibliotecznych oferowanych użytkownikom
- ilość, jakość i nowość oferowanych pozycji książkowych
- marketing biblioteczny
- PR biblioteczne
- kursy/ szkolenia/ staże podnoszące kwalifikacje pracowników biblioteki i innych ośrodków informacji
- inne

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.


Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (6 XII 2010)

Sekcja Bibliograficzna już po raz czwarty zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii”, która odbyła się 6 grudnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje referaty wygłaszali studenci bibliotekoznawczych kół naukowych i pracownicy bibliotek.

Obszary badawcze:
- literackie wizje książki i bibliotek,
- biblioteka i książka w sztukach plastycznych,
- „bibliotekarskie fantasy” – futurystyczne wizje bibliotek w przeszłości,
- wizjonerstwo wśród pracowników książki i informacji,
- utopijne wizje bibliotek,
- pacyfizm i inne ideologie w bibliotekarstwie,
- osobowości świata bibliotek – idealiści i futuryści

Pobierz plakat.
Pobierz program konferencji.


Spotkanie z archiwum (13 IV 2010)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Spotkanie z archiwum”, która odbyła się13 kwietnia 2010 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Impreza odbyła się w ramach Festiwalu Nauki. Naszymi Prelegentami byli Pracownicy Naukowi Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ oraz Bibliotekarze i Archiwiści.

Pobierz program konferencji.

Pobierz plakat.


Młodzi w erze informacji (23 X 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Młodzi w erze informacji”, która odbyła się 23 października 2009 r. w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz program konferencji.


Dawne i współczesne oblicze książki (24 IV 2009)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała konferencję naukową „Dawne i współczesne oblicze książki”, która odbyła się 24 kwietnia 2009 r. w Katowicach. Nasza Sekcja miała zaszczyt gościć wielu specjalistów z zakresu nauk bibliologicznych.


Biblioteka „narzędziem” komunikacji (24 X 2008)

Sekcja Bibliograficzna zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców. Wśród prelegentów obecni byli studenci z różnych ośrodków naukowych, z którymi ściśle współpracujemy. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika! Zobacz


Biblioteka miejscem spotkań (6 V 2008)

Sekcja Bibliograficzna była organizatorem konferencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Naszymi Gośćmi byli specjaliści i bibliotekarze z placówek różnych typów, którzy wygłosili referaty oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką zawodową. Sprawozdanie z konferencji znajduje się w siódmym numerze naszego Kwartalnika Zobacz


Informacja… nie tylko naukowa (26 X 2007)

Program oraz sprawozdanie z konferencji znaleźć można w czwartym numerze naszego kwartalnika „Szum informacyjny” Zobacz